e-wom@wilanow.pl

Wydział Obsługi Mieszkańców: 022 642 60 01
Syta 123

Syta 123

   

Budowa przedszkola przy ul. Sytej 123
30 kwietnia 2009r. rozpoczęła się budowa przedszkola publicznego na nieruchomości należącej do Dzielnicy przy ulicy Sytej 123  na  Zawadach. W pierwszym etapie procedury przetargowej wybrano pięć firm mających doświadczenie w budowaniu tego typu placówek, nastepnie rozpoczęto procedury z uwzględnieniem oferty cenowej. Dwie firmy, które zaoferowały najkorzystniejsze ceny wzięły udział w kolejnym etapie wyłaniania wykonawcy - aukcji internetowej. Aukcję wygrała firma, która zaproponowała niższą kwotę za zbudowanie przedszkola. Dzięki aukcji internetowej Urzędowi Dzielnicy udało się zaoszczędzić 550 tys. złotych. Całkowity koszt robót budowlanych to 7 mln 748 tys. 100 zł. Zakończenie prac zaplanowano na 22 kwietnia 2010r.


Pierwszym etapem była rozbiórka bydynku przy ulicy Sytej 123. Prace wykonano w terminie od 11 kwietnia do 12 maja 2008 roku .
Koszt rozbórki: 96 679 zł. Rozebrany został również budynek komunalny (koszt - 27 816 zł).
W 2007/2008  wykonano dokumentację dla budowy 6-cio oddziałowego przedszkola publicznego, a w 2008 roku uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę oraz przygotowano teren dla realizacji inwestycji.
Przedszkole zostało otwarte 1 września 2010 r.

Przedszkole Syta 123, 15 kwietnia 2010
fot. J. Sasin


Budowa boiska „Orlik” przy ul. Sytej 123


Przedmiot realizacji inwestycji obejmował budowę zespołu sportowego składającego się z:

- boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0m o pow. całkowitej 1860m2 (pole gry 26,0 x 56,0 m), posiadającego nawierzchnię ze sztucznej trawy,
- boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m o powierzchni 613,11m2 (pole do gry 15,1 x 28,1 m), posiadającego nawierzchnię poliuretanową,
- budynku zaplecza socjalno – szatniowego stanowiącego budynek parterowy, niepodpiwniczony, murowany w systemie tradycyjnym, o powierzchni zabudowy 83 m2, powierzchni użytkowej 64 m2 i kubaturze 293 m2. Zrealizowany budynek zaplecza socjalnego posiada 4 szatnie z węzłami sanitarnymi dla zawodników wraz z oddzielnym pomieszczeniem sanitarnym dla osób niepełnosprawnych oraz pokojem trenera – animatora sportowego.
   
Boiska sportowe posiadają odwodnienie, są ogrodzone po obwodzie  do wysokości 4m, w tym, dodatkowo, ogrodzenie boiska do piłki nożnej zaopatrzone jest w piłkochwyty do wysokości 6m.
Dla kompleksu przewidziano również magazyn sprzętu sportowego. Obiekt jest ogrodzony, ma oświetlenie i monitoring z wykorzystaniem kamer przemysłowych.

Firma wykonująca inwestycję: POLCOURT.
Całkowity koszt inwestycji wyniósł prawie: 1, 8 mln zł.
 
Inwestycja finansowana była ze środków budżetowych Miasta Stołecznego Warszawy oraz dofinansowana z budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie: 333 tys. zł i środków Skarbu Państwa w kwocie: 333 tys. zł. 
           
   

 

 


« powrót do strony głównej