Komisja Rewizyjna                                

1. Tomasz Kuszłejko – Przewodniczący
2. Przemysław Królicki
3. Jarosław Kilijanek
4. Rafał Krzyżanowski
5. Marcin Puchalski
6. Sylwia Wachowska

Komisja Budżetu i Finansów

1. Joanna Cyrul – Przewodnicząca
2. Marcin Puchalski – Wiceprzewodniczący
3. Anna Drewniak
4. Tomasz Kuszłejko
5. Bożena Laskowska   
6. Dominik Szeląg
7. Joanna Szubińska-Piszczek
8. Danuta Zygańska   

 Komisja Inwestycji i Infrastruktury

1. Aleksander Świętochowski – Przewodniczący
2. Stanisław Orzeł – Wiceprzewodniczący
3. Adam Bieniek
4. Anna Drewniak
5. Jarosław Kilijanek
6. Przemysław Królicki
7. Rafał Krzyżanowski
8. Bożena Laskowska   
9. Piotr Mikucki
10. Marcin Puchalski
11. Katarzyna Radzikowska
12. Joanna Szubińska-Piszczek
13. Sylwia Wachowska
14. Danuta Zygańska


Komisja Strategii i Planowania Przestrzennego  

1. Przemysław Królicki – Przewodniczący
2. Sylwia Wachowska – Wiceprzewodnicząca
3. Adam Bieniek
4. Joanna Cyrul
5. Anna Drewniak
6. Jarosław Kilijanek
7. Dominik Szeląg
8. Bożena Laskowska
9. Stanisław Orzeł
10. Katarzyna Radzikowska
11. Joanna Szubińska-Piszczek
12. Aleksander Świętochowski
13. Anna Świderska
14. Danuta Zygańska  


Komisja Spraw Społecznych, Zdrowia i Bezpieczeństwa Publicznego

1. Anna Świderska – Przewodnicząca
2. Tomasz Kuszłejko – Wiceprzewodniczący
3. Adam Bieniek
4. Anna Drewniak
5. Jarosław Kilijanek
6. Hubert Królak
7. Bożena Laskowska   
8. Joanna Szubińska-Piszczek
9. Sylwia Wachowska
10. Danuta Zygańska
 

Komisja Edukacji i Wychowania

1. Olga Skolimowska – Przewodnicząca  
2. Hubert Królak
3. Tomasz Kuszłejko
4. Bożena Laskowska   
5. Stanisław Orzeł
6. Joanna Szubińska-Piszczek
7. Anna Świderska
8. Sylwia Wachowska
9. Danuta Zygańska   

 

Komisja  Sportu, Rekreacji i Turystyki

1. Rafał Krzyżanowski – Przewodniczący
2. Joanna Kinastowska – Wiceprzewodnicząca
3. Jarosław Kilijanek
4. Olga Skolimowska  
5. Joanna Szubińska-Piszczek
 

Komisja Kultury, Promocji i Dziedzictwa Historycznego

1. Piotr Mikucki - Przewodniczący
2. Joanna Kinastowska - Wiceprzewodnicząca
3. Joanna Cyrul
4. Hubert Królak
5. Bożena Laskowska   
6. Olga Skolimowska
7. Joanna Szubińska-Piszczek
8. Danuta Zygańska   


Komisja  Środowiska, Ekologii i Rolnictwa                                                                       


1. Katarzyna Radzikowska - Przewodnicząca
2. Piotr Mikucki - Wiceprzewodniczący
3. Anna Drewniak
4. Joanna Kinastowska
5. Przemysław Królicki
6. Tomasz Kuszłejko  
7. Bożena Laskowska
8. Dominik Szeląg
9. Joanna Szubińska-Piszczek

 

Komisja Mieszkaniowa

1. Anna Drewniak - Przewodnicząca
2. Adam Bieniek
3. Przemysław Królicki
4. Rafał Krzyżanowski
5. Jarosław Kilijanek